SUSȚINE ȘI SEMNEAZĂ petiția prin care solicităm aplicarea unei cote reduse de TVA pentru serviciile aferente sectorului construcțiilor – Cota redusă de TVA propusă este de 5%

Sectorul construcțiilor este unul din principalii piloni ai economiei naționale. Acest sector este susținut în toate fazele sale de activitatea specialiștilor în construcții, proiectanți, verificatori de proiecte, experți tehnici în construcții, responsabili tehnici cu execuția, diriginți de șantier, consultanți, manageri de proiect șamd.

Acest sector al serviciilor implică în mare măsură utilizarea resursei umane, ceea ce face ca deducerea de TVA să fie redusă, dar cu o majorare a prețului greu de susținut de realitățile economice. Valoarea ridicată a TVA-ULUI împiedică dezvoltarea firmelor ce acționează în domeniu, privând specialiștii de resursele necesare dezvoltării. Resursa umană fiind principala resursă utilizată se ajunge în realitate la o dublă fiscalizare a muncii, la o fiscalizare excesivă.

SEMNEAZĂ PETIȚIA!