Normele de proiectare recomandă ca trotuarul să aibă o lățime utilă de 1,50m sau mai mult.

Atunci când acest lucru nu este posibil se admite însă ca lățimea să fie redusă până la 1,0m, însă în zonele de intersecție este necesar să se amenajeze zone cu dimensiunea de minim 1,5m x 1,5m.

O importanță deosebită prezintă însă și înălțimea trotuarului față de carosabil și se admit înălțimi de maxim 20cm.

În dreptul accesului în parcare și în garaje trotuarul trebuie să fie rotunjit, să nu existe muchii care ar permite accidentarea.

Denivelările la trotuare pot fi de maxim 2,5cm iar eventualele rosturi nu pot fi mai mari de 1,5cm.

Acolo unde trotuarele sunt alăturate unor străzi sau drumuri cu trafic intens este necesară amenajarea unui spațiu verde intermediar sau se vor dispune balustrade de protecție de 90cm înălțime.

Trebuie acordată o atenție deosebită și pardoselii care nu trebuie să permită lunecarea indiferent de stare, uscată sau umedă.