Ordinul verificatorilor de proiecte și experților tehnici în construcții organizează împreună cu Universitatea Româno-Americană un curs pentru pregătirea profesională continuă pentru experții tehnici și verificatorii de proiecte atestați la cerințele fundamentale B- siguranță în exploatare și accesibilitate și D- igienă, sănătate și protecția mediului.

Universitatea Româno-Americană este o instituție de învățământ superior acreditată ARACIS.

Detalii și înscriere la curs pe portalul Academia Constructorilor.