cursuri arhitecți și ingineri

OVEC realizează cursuri de pregătire profesională continuă.

Aceste cursuri sunt destinate și tinerilor care doresc să își înceapă o carieră în domeniul arhitecturii sau ingineriei construcțiilor.

Stundenții sunt invitați să participe la aceste cursuri desfășurate online.

În acest sens asociația le facilitează accesul la cursurile de pregătire prin practicarea unui tarif formal de 100 de lei pe curs. În cazul în care studenții provin din familii cu probleme sociale participarea la cursuri este gratuită.

În luna iunie 2023 avem mai multe astfel de cursuri pregătite.

Studenții care sunt interesați pot intra aici și completa formularul online.

Pe această pagină vor vedea și list de cursuri pregătită.

OVEC- Ordinul verificatorilor de proiecte și experților tehnici în construcții