Verificatorul de proiecte este acel specialist, inginer sau arhitect, care a fost atestat de către statul român să asigure verificarea de calitate și pe cerințe fundamentale a proiectului tehnic.

Verificatorul de proiecte, ca și dirigintele de șantier, reprezintă specialiști cheie în asigurarea sistemului calității în domeniul construcțiilor. Așa cum dirigintele de șantier verifică calitatea lucrărilor realizate de către constructori pe șantier, tot așa verificatorul de proiecte verifică calitatea serviciilor de proiectare realizate de către proiectanți.

Practic verificatorul de proiecte verifică proiectul tehnic, el fiind atestat pe specializări și cerințe fundamentale.

Legea este foarte clară din punct de vedere al factorului implicat în procesul de realizare al unei investiții ce are obligația de a angaja un verificator de proiecte.

Investitorul, beneficiarul unei investiții are obligația de a angaja un verificator de proiecte și de a se asigura că proiectul tehnic este corect întocmit.

În mod categoric nu proiectantul este cel care angajează verificatorul de proiecte. Această practică nu este una corectă și face din verificarea de proiecte un act superficial, inutil.

Investitorii, printre care și autoritățile publice centrale sau locale, au obligația de a-și angaja verificatori de proiecte și recepția proiectelor de construcții să se facă prin intermediul acestor verificatori.

Așa cum un diriginte de șantier asigură recepția lucrărilor de construcții executate, tot așa serviciile de proiectare, adică proiectul tehnic, trebuie să fie recepționat prin intermediul verificatorilor de proiecte.